קצת עלינו

משרד חגית וקסלר אדריכלות ורישוי

משרדנו חותר למתן שירות אמין, מקצועי ומסור, תוך מתן דגש על ניצול זכויות מקסימלי.
ה"אני מאמין" שלנו הוא שכל פרויקט הוא עולם, וזוכה בהתאמה ליחס אישי, על מנת להביאו לסיומו המוצלח תוך שביעות רצון הלקוח.
כעובדת עירית ירושלים בעבר, וכמנהלת מחלקת אדריכלות לשעבר בחברת "התחדשות בע"מ" ובחברת "מקסיקו ישראל בע"מ", אני גאה להביא איתי נסיון עשיר ומעשי בכל ענפי ההתחדשות העירונית, המיושם בשטח בכל פרויקט.

שירותי המשרד

מה אנחנו עושים?

01

הנפקת היתרי תמ"א 38 1/2
ופינוי בינוי

הנפקת תב"עות והיתרים לפינוי בינוי, בנוסף הנפקת היתרים לעיבוי/הריסה ובניה במסגרת תמ"א 38, תוך בחינת ההשלכות הסביבתיות, מקסום הרווחים ליזם, ותכנון אדריכלי נכון.

02

ליווי שוטף
ושירותי מעטפת ליזמים

ליווי יזמים החל משלב הבדיקה התכנונית, בנית סל זכויות, סקיצות ראשוניות, הדמיות ותכניות מכר, פגישות מול דיירים, אישורי סקיצות, הגשה מול הרשויות ותכניות עבודה לביצוע. מענה יעיל ושוטף על כל אחד ואחד מן הפרויקטים.

03

הנפקת תב"עות
בסמכות מקומית/מחוזית

הנפקת תב"עות לתוספת אחוזי בניה, מס' יח"ד, קווי בנין, תוספת קומות וכיוצ"ב מול הסמכות הרלוונטית, הגשה בנוהל מבא"ת.

04

הנפקת היתרי בניה
להרחבות ותוספות

הוצאות אישורי בניה מול עירית ירושלים לזכויות מוקנות מכוח תב"ע, בתוספת הקלות במידת הצורך, מקסום שטחים ככל הניתן.

05

הדמיות ותכניות מכר

ביצוע הדמיות חוץ ריאליסטיות ותכניות שיווק צבעוניות לצורך פרזנטציה לדיירים/לעיריה.

06

תכנון אדריכלי

תכנון מבנים ומבני ציבור במסגרת תב"עות/היתרים/התחדשות עירונית תוך בחינת המרקם האורבני, תכנון בר קיימא וניצול שטחים מקסימלי.

בלוג

טיפים ומאמרים

עבודות המשרד

היתרי בניה ותב"עות

בית כנסת "החורבה"- תוספות לבית הכנסת

בית כנסת "קהילת גבעת המבתר"- בניית מבנה חדש

מעון "דובשנית- טשכנוב"- הרחבה ותוספת כיתות

מעון "פונפונים"- הרחבות ושימוש חורג, תוספת אגף למבנה

ירמיהו – הכשרת מקווה טהרה קיים

קבר האדמו"ר מזוועהיל- יצירת מרחב שהיה למבקרים

בית כנסת "מנחת שלמה"- תוספת קומות לבית הכנסת

קניון רמות- הסבת שטחים מייעוד לייעוד

בית כנסת "בנתיבות ראשונים"- בניית מבנה חדש

אשכולי 113- הרחבות על הגגות.

אשכולי 114- הרחבות על הגגות.

בובליק 13- הרחבות על הגגות.

גבעת שאול 3- הרחבות על הגגות.

גולדקנופף 9- הרחבות על הגגות.

דוד ילין 20- הרחבות על הגגות.

דרוק 81- הרחבות על הגגות.

הארבעה 6- הרחבות על הגגות.

המחתרות 11- הרחבות על הגגות.

חי טייב 68- הרחבות על הגגות.

כפר עברי 2-8- הרחבות על הגגות.

ליפסקי 41- הרחבות על הגגות.

מבוא לבנה 1- תוספות על הגגות.

מינץ 27- הרחבות על הגגות.

מינץ 28- תוספות על הגגות.

משה דיין 1- הרחבות על הגגות.

משה סנה 17- הרחבות על הגגות.

משמר הגבול 1- הרחבות על הגגות.

נלסון גליק 48- הרחבות על הגגות.

עליית הנוער 44- הרחבות על הגגות.

פרדס 19- הרחבות על הגגות.

צבי יהודה 9- הרחבות על הגגות.

צונדק 6- הרחבות על הגגות.

צונדק 12- הרחבות על הגגות.

קדושת אהרן 1-3- הרחבות על הגגות.

קהילות שו"ם 3- הרחבות על הגגות.

קלכהיים 12- הרחבות על הגגות.

קצנלבוגן 76- הרחבות על הגגות.

רבנו גרשום 30- הרחבות על הגגות.

רוזנבלט 1- הרחבות על הגגות.

רפופורט 14- הרחבות על הגגות.

פטאל 93- הרחבות על הגגות.

שיף 3- הרחבות על הגגות.

המשוררת זלדה 8- פיצול וילה ותוספות

הסביון – פיצול יח"ד

מינץ 14- פיצול דירות ותוספות

מינצברג 11- תב"ע והיתר בניית בנין חדש

מלאכי 25- תוספת קומות לטובת יח"ד חדשות

פולנסקי 12- תב"ע לפיצול יח"ד ותוספת יח"ד חדשות

פנים מאירות 16- תוספת יחידות דיור

תכלת מרדכי 19- תוספת קומות ויח"ד חדשות

אבא אחימאיר 10- הרחבת 2 דירות קיימות.

אגרות משה 6- הרחבת דירה קיימת.

אדמונד פלג 414- הרחבת 5 דירות קיימות.

אופירה 5- הרחבת דירה קיימת.

אלקנה 10- הרחבת 5 דירות קיימות

אלקנה 12- הרחבת דירה קיימת

אחינועם 13- הרחבות בבנין קיים.

איסלנד 34- הרחבת דירה קיימת.

ארץ חפץ 109- הרחבת 2 דירות קיימות.

אשכולי 101- הרחבת דירה קיימת.

אשכולי 110- תב"ע להרחבות לכל הבנין

אשכולי 124- הרחבת דירות קיימות.

אשר גולאק 403- הרחבות בבנין קיים.

בורוכוב 1- הרחבת דירות קיימות.

בורוכוב 35- הרחבת דירות קיימות.

בורוכוב 37- הרחבת דירות קיימות.

בורוכוב 45- הרחבת דירות קיימות.

בלוי 26- הרחבת דירה קיימת.

ברגר 3- הרחבת דירה קיימת.

גורדון 9- הרחבת דירה קיימת.

גרינברג 11- הרחבת דירה קיימת.

גרינברג 13- הרחבת דירה קיימת.

דוד מרץ 16- הרחבת דירה קיימת.

האדמו"ר מליובאוויטש 6- הרחבת דירות קוטג'.

האדמו"ר מליובאוויטש 25-31- תב"ע להרחבות

הזית 3- הרחבת 3 דירות קיימות.

הזית 5- הרחבת 3 דירות קיימות.

הזית 7- הרחבת דירה קיימת.

הצבי 8- הרחבת דירות קיימות.

הקבלן 20- הרחבת דירה קיימת.

הרא"ה 19- הרחבת דירות קיימות.

הרא"ה 20- הרחבת דירה קיימת.

ויקטור ויוליוס 13- הרחבת דירה קיימת.

ויקטור ויוליוס 13- תב"ע להרחבות לכל הבנין.

זכרון יעקב 9- תב"ע להרחבות לכל הבנין.

לופיאן 7- הרחבת דירה קיימת.

מאיר אבנר 10- הרחבת דירה קיימת.

מורגנטאו 27- הרחבות דירות קיימות.

מזל תאומים 7- תב"ע להרחבות לכל הבנין.

מיס לנדאו 11- הרחבת דירות קיימות

משה סנה 13- הרחבת דירות קיימות

משה סנה 17- הרחבת דירות קיימות

נהר פרת 13- הרחבת דירה קיימת.

נורוק 1- הרחבת דירה קיימת.

נוף רמות 74- תב"ע להרחבות לכל הבנין.

נרות שבת 616- הרחבת דירות קיימות.

נתיב המזלות 25- הרחבת דירה קיימת.

סולם יעקב 3- הרחבת דירה קיימת.

סולם יעקב 8- הרחבת 5 דירות קיימות.

סולם יעקב 33- הרחבת דירה קיימת.

סורוצקין 4- הרחבת דירה קיימת.

עליית הנוער 11- הרחבת דירת קוטג'.

עליית הנוער 13- הרחבת דירת קוטג'.

עליית הנוער 42- הרחבת דירה קיימת.

פייר קניג 23- הרחבת דירה קיימת.

צבי הרץ 22- הרחבת דירה קיימת.

צבי הרץ 36- הרחבת דירה קיימת.

צבי הרץ 37- הרחבת דירה קיימת.

צונדק 26- הרחבת דירות קיימות.

צונדק 126- הרחבת דירות קיימות.

צונדק 126- הרחבת דירה קיימת.

צונדק 130- הרחבת דירה קיימת.

צונדק 133- הרחבת דירה קיימת.

צפרירים 26- הרחבת דירות קיימות.

קוטשר 3- הרחבת דירות קיימות.

קויפמן 4- הרחבת דירה קיימת.

קלונימוס 32- הרחבת דירת קוטג'.

קרל נטר 12- הרחבת דירות קיימות.

ראובן מס 131- הרחבות ומרפסות ל-3 דירות.

רביבים 26- הרחבת דירה קיימת.

רביבים 27- הרחבת דירה קיימת.

שאדיקר 8- הרחבת דירה קיימת.

שאדיקר 12- הרחבת 5 דירות קיימות.

שחראי 2- הרחבת דירה קיימת.

שיף 3- הרחבת דירת קוטג'.

שלום סיוון 12- הרחבת דירה קיימת.

שמעוני 50- הרחבת 4 דירות קיימות.

בובליק 16- בניית מרפסות

בן ציון 6- בניית מרפסות

דרזנר 10- בניית מרפסות

הארבעה 4- בניית מרפסות

הארבעה 6- בניית מרפסות

מבוא לבנה 1- מחסנים ומרפסות

מזל תאומים 7- מחסנים ומרפסות

מסליאנסקי 12- מחסנים ומרפסות

מעלות דפנה 135- בניית מרפסות.

פייר קניג 10- בניית מרפסת

שאולזון 46- בניית מרפסת

מבוא לבנה- רמפת גישה לנכה

מורגנטאו 18- גשר כניסה

מיכל 6- מעלית

צונדק 26- גשר כניסה

אלו שבחרו לעבוד איתנו

מבין
לקוחותינו

דילוג לתוכן