זכריה הרופא 9

פרויקט תמ"א 38-2
 
מהות הפרויקט:
הריסה ובניה של מבנה מגורים חרב, בכפוף לחזיתות לשימור ושחזור קמרונות מקוריים במבנה.
מצב קיים: 2 קומות, כ-60 מ"ר סה"כ.
מצב מוצע: 5 קומות מגורים (אחת תת"ק) 8 דירות מגורים חדשות.
 
שם היזם:
נכס בבעלות של אדם פרטי.
הדמיה זכריה הרופא- תמ"א 38 הריסה ובניה