מבוא הצרי 12

פרויקט תמ"א 38-1
 
מהות הפרויקט:
חיזוק וחידוש המבנה, הרחבת דירות קיימות, תוספת מעליות.
תוספת 12 דירות ב-2.5 קומות.
 
שם היזם:
תשובה 38 בע"מ.