פרי חדש 66

פרויקט תמ"א 38-2
 

מהות הפרויקט:

הריסת מבנה בן 2 קומות, שימור חזיתות, ובניית מבנה חדש בן 5 קומות ו-9 דירות.
 

שם היזם:

יזם פרטי