ניקנור 34

פרויקט תמ"א 38-1
 

מהות הפרויקט:

חיזוק וחידוש המבנה, הרחבת דירות קיימות, תוספת מעליות.
תוספת 10 דירות ב-2.5 קומות+ קומת עמודים מפולשת.
 
שם היזם:
תשובה 38 בע"מ.