מבוא בשמת 4

פרויקט תמ"א 38-1
 

מהות הפרויקט:

חיזוק וחידוש המבנה, הרחבת דירות קיימות, תוספת מעליות.
תוספת 12 דירות ב-2.5 קומות.
 
סטטוס הפרויקט:
הופק היתר, בביצוע.

שם היזם:
תשובה 38 בע"מ.