מיכלין 3

פרויקט תמ"א 38-1
 

מהות הפרויקט:

חיזוק וחידוש המבנה, הרחבת דירות קיימות, תוספת מעלית.
סגירת קומת עמודים מפולשת לדירה נוספת.
תוספת 10 דירות באגף חדש בצד המבנה.
 
שם היזם:
חברת חומה חדשה.